Baojun auto


China auto — price and design: Baojun / Баоджун


 Baojun 510 cars  price > 9 300 $ price: 65 000 — 80 000 yuan  цена: 600 000 — 750 000 рублей
 Baojun 310 cars  price > 5 300 $  price: 37 000 yuan  цена: 350 000 рублей

Crossover Baojun 510 / Кроссовер Баоджун 510 (2017-2018)

China auto - popular cars and design: baojun-510-2017-2018-1 China auto - popular cars and design: baojun-510-2017-2018-2 China auto - popular cars and design: baojun-510-2017-2018-3


Baojun 310 / Хэтчбек Баоджун 310 (2017-2018)

China auto: Baojun 310 / Хэтчбек Баоджун 310 (2017-2018) China auto: Baojun 310 / Хэтчбек Баоджун 310 China auto: Baojun 310 / Хэтчбек Баоджун 310


Test drive (video): Crossover Baojun 510 (2017-2018)

Test drive (video): Baojun 310 (2017-2018)